روش بافت: برای بافت این جوراب که اندازه بچه 2 ساله هست 44 تا دونه سر انداختم .
( شما میتونین دور ساق پا رو اندازه گرفته و به همون اندازه دانه سر بندازین ) .
به اندازه ای که دوست دارین کشبافت میبافین ( 1 دانه از زیر + 1 دانه از رو ) یا هر کشبافتی که دوست داشتین.
بعد از بافت کشبافت بافت ساده ( یک رج از زیر + یک رج از رو ) میبافیم تا اندازه ای که میخاهیم بلندی جوراب باشد .
حال برای انداختن پاشنه جوراب به این روش عمل میکنیم .
دقت کنین برای اینکه تعداد دانه های پاشنرو ببینین چند تا هست به این روش عمل کنین :
تعداد دونه هایی که سر انداختیم رو بر 4تقسیم میکنیم .
حال چون ما درز جورابمون زیر پا هست پس اول و آخر دونه هامون که روی میل هست میشه زیر پا .
حال در اینجا که ما 44 دانه داریم تقسیم بر 4 میشود 11 که 11 دانه ابتدای بافت و 11 دانه انتهای بافتمون میشه پاشنه جوراب .
خوب حالا 11 دانه ابتدای بافت رو که من در اینجا با رنگ قرمز بافتم که مشخص باشه و شما خوب متوجه بشین رو میبافیم .
در این عکس کاملا پیداست
حال بجای اینکه بافت رو ادامه بدهیم برمیگردیم و باز همین 11 دانه را میبافیم .
در رج بعد بجای 11 دانه 10 دانه بافته و دانه آخر را نبافته رو میل نگه میداریم .
در عکس زیر میبینین
رج برگشت 10 دانه میبافیم ( دقت شود دانه اول 10 دانه در رج برگشت بافته نمیشود این در تمامی برگشتها هست ) .
در رج بعد 9 دانه و باز یک دانه نمیبافیم که در اینجا دانه های نبافته ما میشود 2 تا .
این کار را ادامه میدهیم تا 6 دانه نبافته داشته باشیم .
در عکس زیر میبینین که ۶ دانه نبافته و ۵ دانه باقی مانده
در هر دوطرف بافتمون این بافت رو انجام میدهیم که دو تا نصف پاشنه داشته باشیم که وقتی با هم دوخته میشن یک پاشنه جوراب کامل درست میشه .
وقتی در دو طرف بافتیم باز ۴۴ دانه رو میل داریم .
مانند این تصویر
حال به بافتمون ادامه میدهیم تا جایی که از سر پاشنه تا زیر انگشتان پا اندازه بافتمون بشه .
همونطور که در این عکس میبینین
حال در هر دو طرف بافت همون تعداد دانه ای را که برای پاشنه در نظر گرفته بودیم کور میکنیم و فقط دانه های وسط میمونه که برای پاشنه پا هست .
حال شروع میکنیم به بافت پنجه پا که به این صورت بافته میشه :
وقتی از هر طرف ۱۱ دانه کور کنیم ۲۲ دانه میمونه که این ۲۲ دانه را به این صورت میبافیم :
از ۲۲ دانه ، ۲۱ دانه بافته و دانه آخر را نبافته روی میل نگه میداریم و برمیگردیم .
حال از ۲۱ دانه ، ۲۰ دانه را بافته و دانه آخر را نبافته روی میل نگه میداریم .
این کار را ادامه میدهیم تا در هر طرف ۶ دانه نبافته روی میل داشته باشیم و دانه های باقی مانده مان ۱۰ دانه باشد .
من میل رو در آوردم که شما بهتر ببینین
حال شروع میکنیم در هر رج یک دانه از این دانه های نبافته را به بافتن تا انتها که دوباره ۲۲ دانه تکمیل شود و بعد ۲۲ دانه را کور میکنیم .
که اینجا پنجه جورابمون درست شده و بافت جوراب هم تمام .
این هم بافت از پشت
نکته :
میتونین هر بافتی دوست داشتین ببافین که من در اینجا برای اینکه مشخص باشه بافت ساده بافتم .
میتونین تو بافتتون پیچ ببافین که قشنگ میشه .
میتونین بلند ببافین تا روی زانوها.
میتونین به جوراب بند بدین مانند من که به این روش عمل کنین :
دانه اول رو میبافین + ( ۲ دانه یکی + ۱ ژوته ) + . . . تکرار داخل پرانتز تا آخر رج .
رج بعد رو ساده میبافین اینطوری سوراخهایی در بافت ایجاد میشه که بتونین بند رو از توش رد کنین که میتونین به سر بند گلهای بافتنی یا منگوله بندازین .
حال جوراب رو میدوزیم به این روش که ابتدا درز ساق و زیر پا رو میدوزیم .
مانند تصویر زیر
برای دوخت پنجه به این صورت عمل میکنیم که این درزی را که دوختیم باز کرده و به وسط میبریم طوریکه با پنجه جوراب هم ردیف بشن بعد میدوزیم .
مانند این تصویر
این هم تمام شده جوراب